Top Ad 728x90

Devlet memurlarının fazla mesai ücretlerine ne kadar zam yapıldı

1 Ocak'tan itibaren kamu görevlilerinin yurt içi gündelikleri yüzde 4 ile yüzde 6,66 arasında, Milli Eğitim Bakanlığının pansiyon ücretleri ise yüzde 5,4 ile yüzde 6 arasında zam yapılacak.
2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 4,5 oranında artış görecek. Halen 1 lira 10 kuruş olan fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2010'dan itibaren 1 lira 15 kuruş olarak ödenecek.
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda ayda 60 saati aşmamak üzere 1,20 lira yerine, 1,25 lira fazla mesai ücreti verilecek.
Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla Kurul Başkanı, Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesine haiz olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birim yöneticileri ile rektör ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saatle sınırlı olmak üzere 1,25 lira fazla çalışma ücreti alacak.
-DİĞER FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ-
Kredi ve Yurtlar Kurumu, DSİ Genel Müdürlüğünün hidroelektrik santral projeleri, üniversitelere bağlı yurtlar ve Atatürk Orman Çiftliğinde fazla mesai karşılığı izin kullanamayanlara da ayda 90 saati aşmamak üzere yeni yılda 1,10 lira yerine 1,15 lira ek çalışma ücreti ödenecek.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında çalışan ve fiilen yaptıkları fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilmesi mümkün olmayanlara da her bir personel için ayda 60 saatle sınırlı olmak kaydıyla 1,15 lira ek çalışma ücreti verilecek. Yine aynı fazla mesai ücretine tabi olacak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde görevli personel için de kişi limiti 110 olarak uygulanacak.
Açıköğretimde ek görev üstlenenlere ise öğrenci katkı paylarından ödenmek ve her bir personel için 60 saati aşmamak kaydıyla saat başına 2 lira yerine 2,10 lira ödeme yapılacak.
-AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ-
Orman muhafaza memurlarının bu yıl 21,8 lira olan aylık maktu fazla çalışma ücreti ise yeni yılda 22,8 liraya çıkacak.
Halen 70,4 lira olan edebi kurul ödeneği yeni yılda 74 liraya, Türk Kodeks Komisyonu toplantı ödeneği de 42,35 liradan 44,5 liraya yükselecek.
Tasarıya göre, Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca ödenen tayin bedelinin aylık tutarı, 2100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemeyecek. Bu çerçevede, yeni yılda memurun aylık tayin bedelinde limit 120,36 lira olacak.
375 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname uyarınca ödenen ek tazminat tavanı da, yeni yılda 80,3 liradan 84,5 liraya yükselecek. Ancak Bakanlar Kurulu, bu miktarı yüzde 50'sine kadar artırabilecek.
Ek tazminatın aylık tutarı, er ve erbaşlar için yeni yılın ilk 6 aylık döneminde 147 lirayı, ikinci 6 aylık dönemde ise 151 lirayı geçemeyecek.
-YURT İÇİ GÜNDELİKLER-
Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları da 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yüzde 4 ile yüzde 6,66 arasında zamlanacak.
Buna göre yeni yılda TBMM Başkanı ve Başbakana 41 lira yerine 43 lira yurt içi gündeliği ödenecek. Genelkurmay Başkanı ve milletvekillerinin yurt içi gündeliği de 37,5 liradan 39 liraya yükselecek.
2010 Bütçe Kanunu Tasarısına göre, çeşitli kamu görevlilerinin yeni yıldaki yurt içi gündelikleri şöyle olacak:
. GÜNDELİK TUTAR
KAMU GÖREVLİLERİ 2009 2010
---------------------------------------- ------ ------
-TBMM Başkanı, Başbakan 41,00 43,00
-Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay
Başkanı, milletvekilleri, Kuvvet
Komutanları, Başbakanlık Müsteşarı,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Yüksek
Yargı Başkaları ve Başsavcılar,
Diyanet İşleri ve YÖK Başkanı 37,50 39,00
-Memur ve hizmetliler:
.Ek göstergesi 8000 ve üstü olanlar 31,50 33,00
.Ek göstergesi 5800-8000 olanlar 28,50 30,00
.Ek göstergesi 3000-5800 olanlar 26,00 27,50
.Kadro derecesi 1-4 arası olanlar 23,50 25,00
.Kadro derecesi 5-15 arası olanlar 22,50 24,00
Arazi üzerinde çalışanlar:
.Kadro derecesi 1-4 olanlar 9,00 9,50
.Kadro derecesi 5-15 olanlar 8,50 9,00
-PANSİYON ÜCRETLERİ-
Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri de yeni yılda yüzde 5,44 ile yüzde 6 arasında artış görecek.
Pansiyon ücretleri ilköğretim ve ortaöğretim okulları, yetişkinler teknik eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri ve pratik sanat okulları ile anadolu ve fen liselerinde 79 lira artacak. Artış miktarı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ve mesleki ve teknik anadolu liselerinde ise 97 lira olacak.
2010'da uygulanacak pansiyon ücretleri şöyle:
. PANSİYON ÜCRETİ
OKUL TÜRLERİ (TL)
--------------------------- ---------------
-İlköğretim Okulları 1.530
(Yatılı ilköğretim bölge okulları,
pansiyonlu ilköğretim okulları,
özel eğitim okulları)
-Ortaöğretim Okulları 1.530
(Genel ve mesleki teknik liseler,
çok programlı liseler)
-Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri,
Çıraklık Eğitim Merkezleri, Pratik
Sanat Okulları 1.530
-Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları 1.710
-Anadolu ve Fen Liseleri 1.530
(Genel ve mesleki teknik liseler, çok
programlı liseler)
-Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 1.710
Kaynak:AA
Etiketler :kamu görevlilerinin yurt içi gündelikleri, Devlet memurlarının fazla mesai ücretlerine ne kadar zam yapıldı,ay da en fazla kaç saat fazla mesai yapılabilir, Devlet memurlarına zam, Devlet memurlarının fazla mesai ücretleri, ek mesai ücretleri, ek mesai zammı, fazla mesai saatleri, fazla mesai ücretleri, fazla mesai ücretleri ne kadar, fazla mesai ücretleri zamlandı mı, fazla mesai ücretlerine ne kadar zam yapıldı, fazla mesai zammı, kamu görevlilerinin yurt içi gündelikleri, memurla zam yapıldı mı, Milli Eğitim Bakanlığının pansiyon ücretleri, zamlı mesai ücretleri ne kadar oldu,aylık maktu fazla çalışma mesai ücretleri ne kadar oldu

Top Ad 728x90