Top Ad 728x90

, , , ,

15 Haziran 2012 Cuma Hutbesi

cuma hutbesi 15 haziran 2012,Cuma hutbesi konusu bugünkü cuma hutbesi 15 haziran 2012,cuma namazı hutbesi oku konusu 15 haziran 2012,cuma hutbesi 15.06.2012,15 Haziran 2012 Cuma Namazı Saatleri,cuma namazı saatleri 15.06.2012,istanbul cuma namazı öğle namazı saatleri,ankara bursa konya kocaeli izmir cuma namazı saatleri 15.06.2012,cuma namazı nasıl kılınır 15 haziran 2012,cuma nasıl kılınır kaç rekat,15 Haziran 2012 Cuma Günü Okunacak Hutbe
cuma hutbesi 15 haziran 2012,Cuma hutbesi konusu bugünkü cuma hutbesi 15 haziran 2012,cuma namazı hutbesi oku konusu 15 haziran 2012,cuma hutbesi 15.06.2012,15 Haziran 2012 Cuma Namazı Saatleri,cuma namazı saatleri 15.06.2012,istanbul cuma namazı öğle namazı saatleri,ankara bursa konya kocaeli izmir cuma namazı saatleri 15.06.2012,cuma namazı nasıl kılınır 15 haziran 2012,cuma nasıl kılınır kaç rekat,15 Haziran 2012 Cuma Günü Okunacak Hutbe
AY-YIL : HAZİRAN –2012
TARİH :15.06.2012

(Necm, 53/18)
İSRA VE MİRAC

Muhterem Kardeşlerim!
Şanı Yüce Rabbimize hamdolsun ki bir Miraç gecesini daha idrak edeceğiz inşallah. Önümüzdeki Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece İsra ve Miraç kandilidir.

İsra ve Mirac mucizesi, hicretten yaklaşık 1,5 yıl önce Recep Ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. O yıl Peygamberimizin hanımı Hz. Hatice (r.a.) ve sığındığı amcası Ebu Talib’in vefat ettikleri hüzün yılıdır. Yine aynı yıl efendimizi Taif’liler taşlamış, müşriklerin Müslümanlara baskıları artmış ve bunun için bazı Müslümanlar Habeşistan’a hicret etmişlerdir. İşte bu zorlukların ardından Allah (c.c.), peygamberinin rütbesini miraçla yükseltmiş, O’nu teselli etmiştir.

İsra, “gece yürümek” demektir. Din dilinde ise Peygamberimiz Hz Muhammed’in (s.a.v.) Mescid-i Haram’dan Kudüs’deki Mescid-i Aksa’ya geceleyin götürülmesi olayına denir. Bu husus, Kur’an’da İsra suresinin ilk ayetinde mealen şöyle bildirilmiştir: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”1
Miraç ise “yukarı yükselmek, yükselme aracı” gibi anlamlara gelmektedir. Dini literatürde ise miraç, Peygamberimizin Mescid-i Aksa’dan göklere yükseltilmesi ve Allah’ın sonsuz kudretinin eserlerini aynel yakin bir şekilde müşahede etmesidir.

Değerli Müslümanlar!
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz’in isra ve miracı yalnız kalbi ve ruhuyla değil, hem bedeniyle hem ruhuyla gerçekleşmiş, Cennet ve cehennem kendisine gösterilmiştir. Cenab-ı Allah bu manalara işareten miraç gecesinde habibini (Sevgili Peygamberini) kastederek “And olsun ki Rabbinin varlığının büyük delillerini gördü.2 buyurur. İsra ve
miraç, herhangi bir beşerin yapabileceği bir olay değil, bir mucizedir. Dolayısıyla miracı Allah’ın sonsuz gücüyle değerlendirmeli ve Hz. Ebu Bekir Sıddık (r.a.) efendimizin dediği gibi “O söylediyse doğrudur.” demeliyiz.
Miraç olayında Rabbimizin Peygamberimize (sav) ve onun ümmetine birçok lütufları vardır.
Bu lütufların üç tanesi şunlardır:
1- Allah’a eş ve ortak koşmayanların cennetle müjdelenmesi,
2- Günlük beş vakit namaz,
3- Bakara Suresinin Âmenerrasülü diye bilinen son iki ayeti.
Aziz Müslümanlar!
Bu hediyelerin yanı sıra mirac vesilesiyle Yüce Mevlamız İsra suresinde şunları da emretmektedir.
Sadece Allah’a ibadet edin, ana babaya öf bile demeyin, akrabaya, yoksula, mahsur yolcuya haklarını verin, israf etmeyin, cimrilik de etmeyin, yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, zinaya yaklaşmayın, haksız şekilde cana kıymayın, yetim malı yemeyin, sözünüzü tutun, ölçü ve tartıda hile yapmayın, kesin bilmediğiniz şeyin ardına düşmeyin, büyüklenerek yürümeyin.”1

Bu mübarek geceyi kaza ve nafile namaz kılarak, Kur’an’ı Kerim okuyarak, dua, tövbe ve zikirler ederek geçirelim, birbirimize hayır dua edelim.
Hutbemi Bakara suresinin sonundaki bir dua ile bitireyim:
Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevla’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”2

Miracımız kutlu olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

1 İsra, 17/23-27
2 Bakara, 2/286

1 İsra, 17/1
2 Necm suresi, 53/18

Top Ad 728x90