Top Ad 728x90

, ,

2012 LYS 2 Fen Bilimleri ( Fizik-Kimya Biyoloji ) Konuları Konu Dağımları

2012 LYS 2 Fen Bilimleri ( Fizik-Kimya Biyoloji ) Konuları,2012 lys 2 konuları konu dağılımları,lys 2 fizik konuları 2012, lys 2 fizik konuları 2012, lys 2 fizik konuları 2012,2012 lys 2 fizik konu dağılımları hangi konudan kaç soru çıkıyor soru soruluyor,2012 lys 2 kimya konu dağılımları hangi konudan kaç soru çıkıyor soru soruluyor,2012 lys 2 biyoloji konu dağılımları hangi konudan kaç soru çıkıyor soru soruluyor 24 haziran 2012 24.06.2012
2012 LYS 2 Fen Bilimleri ( Fizik-Kimya Biyoloji ) Konuları,2012 lys 2 konuları konu dağılımları,lys 2 fizik konuları 2012, lys 2 fizik konuları 2012, lys 2 fizik konuları 2012,2012 lys 2 fizik konu dağılımları hangi konudan kaç soru çıkıyor soru soruluyor,2012 lys 2 kimya konu dağılımları hangi konudan kaç soru çıkıyor soru soruluyor,2012 lys 2 biyoloji konu dağılımları hangi konudan kaç soru çıkıyor soru soruluyor 24 haziran 2012 24.06.2012


LYS 2 FİZİK KONULARI
1-)Fiziğin Doğası
2-)Birimler
3-)Vektör ve Kuvvet
4-)Moment -Denge
5-)Ağırlık Merkezi
6-)Basit Makinalar
7-)Doğrusal Hareket
8-)Dinamik
9-)Enerji
10-)Yeryüzünde Hareket
11-)Düzgün Dairesel Hareket
12-)Basit Harmonik Hareket
13-)Keppler Yasaları
14-)İtme -Momentum
15-)Madde ve Özellikleri
16-)Basınç
17-)Sıvıların Kald›rma Kuvveti
18-)Isı -Sıcaklık -Genleflme
19-)Gölge
20-)Düzlem Ayna
21-)Küresel Aynalar
22-)Renk
23-)Kırılma
24-)Mercekler
25-)Aydınlanma
26-)Yay Dalgaları
27-)Su Dalgaları
28-)Su Dalgalarında Girişim
29-)Ses Dalgaları
30-)Işık Teorileri
31-)Işığın Tanecik Modeli
32-)Elektrik Alan -Potansiyel fark
33-)Paralel Yüklü Levhalar
34-)Sığa -Kondansatör
35-)Emk -Zıt Emk
36-)Elektromagnetizma
37-)Elektromagnetik İndüksiyon
38-)Alternatif Akım
39-)Transformatör
40-)Modern Fizik
41-)Astronomi
42-)Elektromagnetik Dalgalar
43-)Atom Fiziği
44-)Nükleer Fizik

LYS KİMYA KONULARI
1-)Atomun Yapısı
2-)Mol Kavramı
3-)Periyodik Sistem
4-)Elementler Kimyası
5-)Oksitler
6-)Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
7-)Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
8-)Gazlar
9-)Hal Değişimleri ve Isı – Sıcaklık
10-)Çözeltiler
11-)Kimyasal Tepkimelerde Enerji
12-)Reaksiyon Hızı
13-)Kimyasal Denge
14-)Sulu Çözeltilerde Denge
15-)Asitler ve Bazlar
16-)Redoks Reaksiyonları ve İstemlilik
17-)Elektro Kimyasal piller
18-)Elektroliz
19-)Organik Kimyaya Giriş
20-)Alkanlar
21-)Alkenler
22-)Alkinler
23-)Alkoller ve Eterler
24-)Aldehitler ve Ketonlar
25-)Karboksilli asitler ve Esterler
26-)Alifatik Amonyak Türevleri
27-)Aromatik Bileşikler
28-)Organik Reaksiyonlar
29-)Çekirdek Kimyası

LYS BİYOLOJİ KONULARI
Bazı ayrıntılarda değişiklikler mevcut yeni kitaplarda göreceğiz.
1-)Hücresel Solunum
2-)Fotosentez (değişiklikler var denklemlerde)
3-)Hücre Bölünmesi ve Üreme
4-)Bitkilerde Üreme ve Gelişme
5-)Hayvanlarda Üreme ve Geliflme
6-)Protein Sentezi
7-)Kalıtım ve Biyoteknoloji
8-)Evrim ve Davranış
9-)Bitkisel Dokular ve Bitki Organları
10-)Bitkilerde Taşıma
11-)Bitkilerde Beslenme
12-)Bitkilerde Büyüme
13-)Hayvansal Dokular
14-)Sinir Sistemi ve Duyu Organları
15-)Endokrin Sistem
16-)Hayvanlarda Destek ve Hareket Sistemi
17-)Hayvanlarda Sindirim Sistemi
18-)Hayvanlarda Dolaşm Sistemi
19-)Hayvanlarda Solunum Sistemi
20-)Hayvanlarda Boşaltım Sistemi

Top Ad 728x90