Top Ad 728x90

, , ,

23 Ocak 2013 Mevlid Kandili Namazı Nasıl Kılınır 23.01.2013

23 Ocak 2013 Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır,mevlid,Mevlid Kandili ve diğer kandil gecelerinde özel bir namaz var mıdır 23.01.2013,Kandil gecesi namazı nasıl olmalıdır 23 ocak 2013 ,mevlid kandilinde hangi namazlar kılınmalı,mevlid kandilinde kaç rekat namaz kılınmalı 23.01.2013,mevlid kandilinde nasıl dua edilmeli bu gecede hangi dualar okunmalı nasıl ibadet edilmeli,03 şubat 2012 mevlit kandili tv programları,kandil özel programları izle 23.01.2013
Mevlid Kandili ve diğer kandil gecelerine ait özel bir namaz var mı? Bu özel kandil gecelerinde insanlar ne yapmalı?
Bu geceyi nasıl ihya edelim?

Bütün insanlık alemine bir hidayet tarihi açan ve alemlere halis ilahî rahmet olan böyle yüksek şanlı bir Peygamber'in ümmeti olmakla şereflenmiş bulunan biz müminlere ne mutlu! Bu geceyi vesile bilerek, O'na ümmet olmanın şuuruna erebilmek, Bu gecenin manevî zenginliğinden istifade etmek için en azından bir Tesbih Namazı kılalım, bir de Hatm-i Enbiya yapalım.
Mevlid Kandili gecesi namazı, Mevlid Kandili gecesi namaz nasıl kılınır? Mevlid Kandili gecesi secde ayetleri ile namaz kılmak sünnettir.
Kuran-ı Kerim'de secde ayeti bulunan sureler ve ayet numaraları:

1. A'raf Sûresi: 206. ayet
2. Ra'd Sûresi: 15. ayet
3. Nahl Sûresi: 50- ayet
4. İsra Sûresi: 107. ayet
5. Meryem Sûresi: 58. ayet
6. Hac Sûresi: 18. ayet
7. Furkan Sûresi: 60. ayet
8. Neml Sûresi: 25. ayet
9. Secde Sûresi: 15. ayet
10. Sad Sûresi: 24. ayet
11. Fussilet Sûresi: 37. ayet
12. Necm Sûresi: 62. Âyet
13. İnşikak Sûresi: 21. ayet
14. Alak Sûresi: 19. Âyet


Resulullah (s.a.v) buyuruyor: Ademoğlu secde ayeti okur ve secde ederse şeytan ağlayarak ayrılır ve: "Yazık bana, insanoğlu secdeyle emredildi ve secde etti, mukabilinde ona cennet var. Ben de secdeyle emrolundum ama ben itiraz ettim, benim için de ateş var '' der. ''

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Başta tilavet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerininde örtülü olması şarttır.

Tilavet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın "Allahüekber" diyerek secdeye varılır.

Üç kere "Sübhane rabbiye'l-a'la" denildikten sonra yine "Allahüekber" diyerek kalkılır.
Secdeden kalktıktan sonra "Ğufraneke Rabbena ve İleykel masîr" denir

(Secde ayetinin mealini okuyan veya dinleyen kimse de secde yapmalıdır.)

KURAN'DA BULUNAN SECDE AYETLERİ
-Zira Rabbinin yanında olanlar, O'na ibadet etmekten asla kibirlenmezler. Hep O'nu tespih ederler ve yalnız O'na secde ederler! (A'raf Sûresi: 206. ayet)

Oysa göklerde ve yerde ne varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a secde eder. (Ra'd Sûresi: 15. ayet)

Üstlerinden Rablerinin korkusunu duyarlar ve kendilerine her ne emredilirse yerine getirirler. (Nahl Sûresi: 50- ayet)

De ki: "İster ona inanın, ister inanmayın; zira bundan önce kendilerine bilgi verilmiş olanlara okununca çeneleri üstü secdelere kapanıyorlar ve diyorlar ki: (İsra Sûresi: 107. ayet)

İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden Adem, soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan İbrahim ile İsmail'in soyundan hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendirler. Kendilerine Rahmanın ayetleri okunduğu zaman, ağlayarak secdeye kapanırlardı. (Meryem Sûresi: 58. ayet)

Görmedin mi göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyorlar. Bir çoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah her kimi de hakir ve zelil ederse artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar. (Hac Sûresi: 18. ayet)

Ama onlara "Rahma'na secde edin!" denildiği zaman, "Rahman da neymiş?" Bize emrediyorsun diye secde mi ederiz?" dediler; ve bu daha ziyade vahşetlerini artırdı(Furkan Sûresi: 60. ayet)

Göklerde ve yerde gizli olan herşeyi ortaya aran ve sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleribilen Allah'a secde etmesinler diye. ( Neml Sûresi: 25. ayet)

Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman ederler ki, onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ite tesbih ederler de büyüklük taslamazlar.(Secde Sûresi: 15. ayet)

(Davut) dedi ki: "Doğrusu senin bir koyununu kendi koyunlarına katmak istemesiyle sana zulmetmiştir. Gerçekten karışıkların (bir toplum içinde yaşayanların) çoğu biribirlerine haksızlık ediyorlar. Ancak iman edip de salih amel işleyenler başka. Ama onlar da pek az. Davut kendisini imtihan ettiğimizi sanmıştı. Hemen Rabbinden mağfiret diledi , rüku ederek yere kapandı , tevbe ederek (Allah'a) yöneldi. (Sad Sûresi: 24. ayet)

Gece ile gündüz ve güneş ile ay, O'nun (kudretinin) delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyi de onları yaratan Allah'a secde edin, gerçekten O'na ibadet edecekseniz! (Fussilet Sûresi: 37. ayet)

Haydi secdeye kapanın ve kulluk edin! (Necm Sûresi: 62. Âyet)

Karşılarında Kur'an okunduğu zaman secde etmezler? (İnşikak Sûresi: 21. ayet)

Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve yaklaş! (Alak Sûresi: 19. Âyet)

Top Ad 728x90