Top Ad 728x90

Halkbank uzman yardımcısı sınavı ne zaman,Halkbank uzman yardımcısı sınavı ne zaman yapılacak ,Halkbank uzman yardımcısı sınavı şartları neler?

Halk Bankası Personel Alımı Uzman Yardımcısı Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Sınavı.Benimde başvurucağım Halk Bankasının sınavına 50 TL lik bir ücret karşılığında başvuruda bulunabilirsiniz.Benim pek ümidim yok açıkcası.Kendime değil, benim dışımdaki kurum veya kişilere diyelim daha doğru olur.Halk bankası Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi olmak üzere üç alanda istihdam etmek üzere personel alımı gerçekleştiricek.Sınava giriş ve koşulları ile sınav giriş tarihi ve diğer bilgilere yazımızın devamında ulaşabilirsiniz arkadaşlar.


T. HALK BANKASI A.Ş.

UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS),

SERVİS GÖREVLİSİ VE BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI


Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde

istihdam edilmek üzere; Uzman Yardımcıları, Servis Görevlileri ve Banko Görevlileri alınacaktır.

Sınava Katılma Koşulları

Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi giriş sınavına katılabilmek

için;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Sınava başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


4. 6 aydan fazla hapis cezası ile hükümlü bulunmamak,

5.1.1. Uzman Yardımcıları için;

· Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden

veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki

eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında, mezun olduğuna dair

belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

· 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak.

5.1.2. Uzman Yardımcıları (Mühendis) için;


· Mühendislik Fakültelerinin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden

veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki

eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında, mezun olduğuna dair

belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

· 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak.

Başvuru formunda Uzman Yardımcısı (Mühendis) seçeneği, sadece

Mühendislik Fakültesi mezunu adaylar tarafından tercih edilebilecektir.

Mühendislik Fakültesi mezunu olmayan adayların bu seçeneği tercih

ederek yazılı sınava girmeleri halinde sınavları geçersiz sayılacaktır.


5.2. Servis Görevlileri için;

· Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden

veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki

eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında, mezun olduğuna dair

belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

· 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak.

5.3. Banko Görevlileri için;

· En az lise veya dengi okul mezunu olmak ya da sözlü sınav sırasında,

mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi


olmak,

· 01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak.

6. Sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olduğunu

belgelemek, (Sağlık raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.)

7. Erkek adaylar için, işe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya

erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

8. Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile

özgeçmişleri bakımından bankacılığa uygun bulunmak, gerekmektedir.


Adayların, sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip oldukları, yazılı sınav öncesi

kendi beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerekli belgeler, yazılı sınavı

kazanan adaylardan sözlü sınav öncesi talep edilecektir.

Başvuru Şekli ve Süresi

Sınav başvuruları, aşağıda detayları verilen üç aşama sonucunda tamamlanacaktır.

Bu üç aşamanın tamamını gerçekleştirmeyen adayların başvuruları geçersiz

sayılacaktır.

1. Aşama: Sınav ücretinin süresi içinde yatırılması,

Anadolu Üniversitesi tarafından 21 Kasım 2009 Cumartesi günü yapılacak olan


Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Giriş Sınavına başvuran

adaylardan, pozisyon başına sınav maliyeti olan 50.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir.

Sınav ücreti olan 50.-TL sadece başvuruda bulunulan bir pozisyon için tahsil edilecek

ücrettir. Birden fazla pozisyona başvurulması halinde; örneğin, aday hem Uzman

Yardımcılığı hem Servis Görevliliği sınavına başvuracaksa 100.-TL yatıracaktır.

Sınav ücreti 28.09.2009 Pazartesi günü saat 10:00’dan 15.10.2009 Perşembe

günü saat 17:00’ye kadar T.Halk Bankası Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik

Numarası, Adı ve Soyadı, ev ve cep telefonu ile adres bilgileri verilerek yatırılacaktır.

EFT ve havale kabul edilmeyecektir.


2. Aşama: İnternet üzerinden başvuru formunun doldurulması,

İnternet sitesindeki başvuru formu girişleri, sadece sınav ücretini yatırmış

adaylara açık olacak ve sınav ücretinin yatırıldığı günün ertesi günden itibaren

16.10.2009 günü saat 17:00’ye kadar TC Kimlik Numarası kullanılarak giriş

yapılabilecektir.

Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, 16.10.2009 Cuma günü saat

17:00’ye kadar Bankamızın (www.halkbank.com.tr) internet sitesinde yer alan


“Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru

Formu”nu doldurarak yapacaklar ve tüm alanları doldurduktan sonra yazıcıdan pdf

formatında beyan formunu alacaklardır.

3. Aşama: Başvuru evraklarının Anadolu Üniversitesi’ne gönderilmesi,

Form doldurulduktan sonra yazıcıdan pdf formatında alınacak beyan formu

imzalanacak ve imzalanan bu formla birlikte, 1 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı

fotokopisi ve katkı bedelinin ödendiğine dair banka dekontu, “Anadolu Üniversitesi

BAUM Sınav Hizmetleri Yunus Emre Kampusü 26470 Eskişehir”
adresine


21.10.2009 tarihine kadar gönderilecektir.

Noksan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, bu hususun

ilgiliye bildirilmesi ve noksan gönderilen belgelerin iade edilmesi yazılı sınav

sonrasında yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ise kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecektir.

Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları

geçerli olduğu halde sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların

yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.

Adaylar internet üzerinden başvuru formunu doldururken, çalışmak istediği il


bölümünde sadece tek tercih yapabileceklerdir. Hem Uzman Yardımcılığı hem de

Servis Görevliliği’ne başvuracak adaylar, her pozisyon için ayrı ayrı il tercih

edebileceklerdir.

Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri il’de

çalıştırılacak olup, başka bir il’e tayinleri mümkün olmayacaktır. Ayrıca; işe başlangıç

öncesinde adaylardan, Bankadan istifaen ayrılmaları ya da iş sözleşmesinin haklı

nedenlerle Bankaca feshi durumunda, eğitim giderleri ile Bankaca belirlenen tazminat

tutarını ödeyeceklerine dair Taahhütname alınacaktır. Adayların başvuru yaparken bu

hususları dikkate almaları, il tercihlerini buna göre yapmaları gerekmekte olup,


mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Yazılı ve sözlü sınavı kazanarak Bankamızda istihdamı uygun görülen Uzman

Yardımcılarının tamamı, belli bir süre İstanbul’da Kredi ve Proje Değerlendirme Daire

Başkanlığı’nda eğitim amaçlı çalıştırılacak olup, bu eğitim sürecinin bitiminde asıl

görev yerlerine atamaları yapılacaktır.

Yazılı Sınav

Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 21 Kasım 2009 tarihinde Adana,

Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu

Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon ve


Van illerinde gerçekleştirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve

saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni; 16 Kasım 2009 gününden itibaren,

Anadolu Üniversitesi’nin http://halkbank.anadolu.edu.tr internet adresinden T.C.

Kimlik numaralarını girerek, yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Sınav Giriş

Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Adaylar sınava girebilmek için http://halkbank.anadolu.edu.tr internet adresinden

alacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte, resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya


pasaport ibraz etmek zorundadırlar.

Uzman Yardımcısı, Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Giriş Sınav

Şekli ve Konuları

Sınavlar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Yazılı sınavlara ilişkin

bilgiler aşağıdadır.

Uzman Yardımcısı – Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Yazılı Sınav Tarihi: 21 Kasım 2009, CUMARTESİ

Sınav Merkezleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,

Gaziantep, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Kocaeli,


Konya, Samsun, Trabzon ve Van.

Sınavın Süresi: 3 Saat (180 dakika)

Oturum Sayısı: Tek oturum

Soru Sayısı: 120

Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca

Soru Dağılımları:

Uzman Yardımcısı Sınavı

BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ


Genel Kültür % 15 18


Genel Yetenek % 15 18

Yabancı Dil % 20 24

Alan Bilgisi * % 50 60

TOPLAM % 100 120

180 Dakika

* Uzman Yardımcısı Alan Bilgisi Soru Dağılımı

BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI


Maliye % 10 6

Genel Hukuk % 15 9


Muhasebe % 15 9

Ticari Aritmetik % 20 12

Genel Ekonomi % 40 24

TOPLAM % 100 60

Uzman Yardımcısı (Mühendis) Sınavı

BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ


Yabancı Dil % 20 24

Genel Kültür % 25 30

Genel Yetenek % 25 30


Alan Bilgisi * % 30 36

TOPLAM % 100 120

180 Dakika

* Uzman Yardımcısı (Mühendis) Alan Bilgisi Soru Dağılımı

BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI


Maliye % 10 4

Genel Hukuk % 15 5

Muhasebe % 15 5

Ticari Aritmetik % 20 7


Genel Ekonomi % 40 15

TOPLAM % 100 36

Servis Görevlisi:

Servis Görevlisi Yazılı Sınav Tarihi: 21 Kasım 2009, CUMARTESİ


Sınav Merkezleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,

Gaziantep, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Kocaeli,

Konya, Samsun, Trabzon ve Van.

Sınavın Süresi: 3 Saat (180 dakika)

Oturum Sayısı: Tek oturum


Soru Sayısı: 120

Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca

Soru Dağılımları:

Servis Görevlisi Sınavı

BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ


Yabancı Dil % 10 12

Genel Kültür % 20 24

Genel Yetenek % 30 36

Alan Bilgisi * % 40 48


TOPLAM % 100 120

180 Dakika

Servis Görevlisi Alan Bilgisi Soru Dağılımı

BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI


Maliye % 10 5

Genel Hukuk % 15 7

Muhasebe % 15 7

Ticari Aritmetik % 20 9

Genel Ekonomi % 40 20


TOPLAM % 100 48

Banko Görevlisi:

Banko Görevlisi Yazılı Sınav Tarihi: 21 Kasım 2009, CUMARTESİ


Sınav Merkezleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,

Gaziantep, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Kocaeli,

Konya, Samsun, Trabzon ve Van.

Sınavın Süresi: 2,5 Saat (150 dakika)

Oturum Sayısı: Tek oturum

Soru Sayısı: 100


Soru Dağılımları:

Banko Görevlisi Sınavı

BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ


Genel Kültür % 40 40

Genel Yetenek % 60 60

TOPLAM % 100 100

150 Dakika

Değerlendirme

Değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate


alınmayacaktır. Testteki doğru cevap sayısı adayın testten aldığı ham puanını

oluşturacaktır.

Sınav sonuçları, tercihte bulunulan il ve unvan bazında ayrı ayrı en yüksek puandan

başlayarak sıralanacak ve belirlenen kontenjan kadar aday (son adayla aynı puanı

alan tüm adaylar dahil), 60 puan ve üzerinde olmak koşuluyla mülakata çağrılacaktır.

Mülakat Yeri ve Tarihi

Yazılı sınav sonuçları, Bankamızın www.halkbank.com.tr adresinde ilan edilecektir.

Başarılı olan adaylara mülakatların tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

Mülakata çağrılan adayların, mülakata gelirken yanlarında;


1- Diplomanın aslı ve fotokopisi ya da noter veya ilgili öğretim kurumu tarafından

onaylanmış örneği,

2- Nüfus hüviyet cüzdanının aslı ve fotokopisi veya noter onaylı örneği,

3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

4- Savcılıktan alınmış yeni tarihli Sabıka Kaydı Belgesi,

5. Erkek adayların, askerlik görevini yaptığına veya ertelettiğine ya da askerlikle

ilişkisi bulunmadığına ilişkin belge,

Getirmeleri gerekmektedir.
Etiketler:halk bank sınav, halk bankası, halk bankası 2009 sınavı, halk bankası iş başvurusu, halk bankası işçi alımı, halk bankası personel alım sınavı, halk bankası servis görevlisi alımı, halk bankası sınavı 21 kasım 2009, halk bankası sınavları 2009, halk bankası uzman yardımcısı, halk bankası uzman yardımcısı alımı, halkbankası, halkbankası sınavı, servis görevlisi ve banko görevlisi sınavı,Halk Bankası Personel Alımı Uzman Yardımcısı Servis Görevlisi ve Banko Görevlisi Sınavı,halkbank banko görevlisi alımı, halkbank eleman alımı 2009, halkbank mühendis alımı 2009, halkbank uzman yardımcısı alımı, halkbank uzman yardımcısı sınavı,Halkbank uzman yardımcısı sınavı ne zaman,Halkbank uzman yardımcısı sınavı ne zaman yapılacak ,Halkbank uzman yardımcısı sınavı şartları neler?

Top Ad 728x90